Αειφόρος Ανάπτυξη / Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας

energy

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΠ στις αρχές του 2023 για την κατάσταση του περιβάλλοντος, «η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες όχι μόνο για την αντιμετώπιση της ήδη παρούσας ενεργειακής κρίσης αλλά και για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας».

Η Flavour Factory Α.Ε. ως μια υπεύθυνη εταιρεία με σεβασμό στο περιβάλλον, έχει σημειώσει σημαντικά βήματα στην προσπάθεια για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, στα επόμενα χρόνια.

Το 2022, η Flavour Factory A.E εφάρμοσε ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα για την ενεργειακή της αυτονομία, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων και της μονάδας παραγωγής της ρυζογκοφρέτας Crispy King.

Επιπλέον, εφαρμόζονται διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

Ταυτόχρονα, επειδή η εφαρμογή ποιοτικών λειτουργιών και υπηρεσιών είναι στρατηγική της Εταιρίας, η τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί μόνιμη και σταθερή προτεραιότητα. Η Flavour Factory, είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα ISO 22000:2018.

Οι ενέργειες αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Flavour Factory Α.Ε. να καταστεί μια πιο βιώσιμη επιχείρηση, βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, διασφαλίζοντας τις διαδικασίες ποιότητας και επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη.Top