Πιστοποιήσεις

Στρατηγική επιλογή, αλλά και δέσμευση της Flavour Factory A.E., αποτελεί η παραγωγή και διάθεση προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή προϊόντων ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών, συνεχείς επενδύσεις σε συνεργασίες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, σε τεχνολογία και νέες γραμμές παραγωγής καθώς και σε αυστηρούς ελέγχους καθόλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικαδικασίας και διάθεσης των προϊόντων στην αγορά.


Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρία, εφαρμόζει και έχει πιστοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2005 έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η υγιεινή, η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων.
 
Όλα αυτά υποστηρίζουν τις αρχές και στόχους της που είναι να παρέχει ασφαλή και απολαυστικά προϊόντα στους καταναλωτές της.

 

 

Top